คำมั่นสัญญาแห่งสุขภาพ

เกี่ยวกับเราวิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

ผู้นำนวัตกรรมทางการแพทย์ ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพ

พันธกิจ

มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

สร้างพันธมิตรกับคู่ค้าที่หลากหลาย และเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าให้ครอบคลุม

พัฒนามาตรฐานการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

เป็นองค์กรที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้เร็ว และมีความทันสมัยอยู่เสมอ

ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

 

ปรัชญา
“The Promise of Health | คำมั่นสัญญาแห่งสุขภาพ”

1971

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มมีเน้นซ์

ก่อตั้งโดยคุณอารินทร์ อัจฉริยสุชา เมื่อปี พ.ศ. 2514 ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายโดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำอย่างยั่งยืนในธุรกิจการแพทย์ และอุตสาหกรรม จึงมุ่งมั่นคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่สามารถตอบสนองความต้องการ ของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายได้

2514

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กลุ่มบริษัทเอ็มมีเน้นซ์ ก่อตั้งโดยคุณอารินทร์ อัจฉริยสุชา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2514  ดำเนินธุรกิจนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม จากประเทศที่มีเทคโนโลยีชั้นนำของโลก โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “พันธมิตรที่น่าเชื่อถือ ในธุรกิจเพื่อสุขภาพ”

 

ปัจจุบัน เอ็มมีเน้นซ์ ได้แบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ Dental Medical Healthcare Pharma และ Safety โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการกับพันธมิตรทางการค้ามากกว่า 25 ราย ทุกกลุ่มธุรกิจมีทีมบริการหลังการขายคอยดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การบริการมีความรวดเร็วและครบวงจรมากที่สุด

 

ที่สำคัญ เอ็มมีเน้นซ์ เน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทีมงานมีความเป็นมืออาชีพ และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรของการอยู่กันเป็นครอบครัว โดยดูแลกันและกันให้ดีที่สุด เพื่อให้มีความพร้อมที่จะดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดเช่นกัน

 

เอ็มมีเน้นซ์ ก้าวสู่ปีที่ 50 ซึ่งคงไว้ด้วยความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อลูกค้า พนักงาน สังคม ภายใต้ปรัชญา 

"The Promise of Health"

"คำมั่นสัญญาที่จะมอบสุขภาพที่ดี ให้แก่ผู้บริโภค และสังคม"

 

2564

ก้าวสู่ปีที่ 50

เอ็มมีเน้นซ์ ก้าวสู่ปีที่ 50 ซึ่งคงไว้ของการทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อลูกค้า พนักงาน สังคม ภายใต้ปรัชญาที่ยึดมั่นมาโดยตลอด

"The Promise of Health"

"คำมั่นสัญญาที่จะมอบสุขภาพที่ดี ให้แก่ผู้บริโภค และสังคม"

 

ประสบการณ์กว่า 50 ปี

เอ็มมีเน้นซ์ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ และความน่าเชื่อถือ มาตลอดกว่า 50 ปี จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ผู้ผลิต พนักงาน และ สังคม