เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

เอ็มมีเน้นซ์

เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์จากประเทศที่มีเทคโนโลยีชั้นนำของโลก ทั้งจาก อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และไต้หวัน รวมทั้งสินค้าของบริษัทเอง ด้วยแนวคิดคำมั่นสัญญาแห่งสุขภาพ "The Promise of Health" เพื่อให้คนไทยได้รับมาตรฐานการแพทย์และสุขภาพที่ทัดเทียมกับต่างประเทศ

วิสัยทัศน์

ผู้นำนวัตกรรมทางการแพทย์ ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพ

พันธกิจ
  • มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
  • สร้างพันธมิตรกับคู่ค้าที่หลากหลาย และเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าให้ครอบคลุม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • พัฒนามาตรฐานการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
  • เป็นองค์กรที่สามารถปรับตัวให้ข้ากับสถานการณ์ได้เร็ว และมีความทันสมัยอยู่เสมอ
  • ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ปรัชญา
“The Promise of Health | คำมั่นสัญญาแห่งสุขภาพ”

1971

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มมีเน้นซ์

ก่อตั้งโดยคุณอารินทร์ อัจฉริยสุชา เมื่อปี พ.ศ. 2514 ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายโดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำอย่างยั่งยืนในธุรกิจการแพทย์ และอุตสาหกรรม จึงมุ่งมั่นคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพ ที่สามารถตอบสนองความต้องการ ของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายได้

2514

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กลุ่มบริษัทเอ็มมีเน้นซ์ ก่อตั้งโดยคุณอารินทร์ อัจฉริยสุชา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2514  ดำเนินธุรกิจนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุตสาหกรรม จากประเทศที่มีเทคโนโลยีชั้นนำของโลก โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “ผู้นำนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพ”

ปัจจุบัน เอ็มมีเน้นซ์ เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์จากประเทศที่มีเทคโนโลยีชั้นนำของโลก ทั้งจาก อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และใต้หวัน รวมทั้งสินค้าของบริษัทเอง ด้วยแนวคิดคำมั่นสัญญาแห่งสุขภาพ

"The Promise of Health"

เพื่อให้คนไทยได้รับมาตรฐานการแพทย์และสุขภาพที่ทัดเทียมกับต่างประเทศ

 

2564

คำมั่นสัญญาแห่งสุขภาพกว่า 50 ปี

เอ็มมีเน้นซ์ ก้าวผ่านปีที่ 50 ของการทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และ ความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า พนักงาน สังคม ภายใต้ปรัชญาที่ยึดมั่นมาโดยตลอด

"The Promise of Health"

คำมั่นสัญญาที่จะมอบสุขภาพที่ดี ให้แก่ผู้บริโภค และสังคม

ประสบการณ์กว่า 50 ปี

เอ็มมีเน้นซ์ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ และความน่าเชื่อถือ มาตลอดกว่า 50 ปี จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ผู้ผลิต พนักงาน และ สังคม