Safety

X-plore 4700 Half face masks

X-plore 4700 Half face masks

X-plore 4700 Half face masks

  X-plore 4700 Half face หน้ากากชนิดครึ่งหน้า แบบกรองเดี่ยว

  - การผสมผสานกันอย่างลงตัวด้วยการออกแบบที่ทันสมัยและนํ้าหนักเบาให้การปกป้อง สวมใส่สบายสายรัดศีรษะ Flexfit รับประกันการกระจายแรงกดอย่างทั่วถึง
  - ออกแบบกะทัดรัด นํ้าหนักเบา
  - หายใจง่ายช่องหายใจขนาดใหญ่
  - สันจมูกทรงขั้นบันไดทำให้กระจายแรงกดได้เหมาะสม
  - มีข้อต่อแบบเกลียว ช่วยยึดติดกับตัวกรองได้ง่าย
  - สามารถป้องกันแก๊ส ไอระเหย ฝุ่นขนาดเล็ก
  - เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป