The Promise of Health

Safety

PROSEPT Value Wipes

PROSEPT Value Wipes

PROSEPT  Value Wipes

    ผ้าชุบน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นผิว

    • ทำความสะอาดพร้อมฆ่าเชื้อวงกว้างได้รวดเร็วใน 1 นาที
    • อ่อนโยน เช็ดพื้นผิวได้มากกว่า 275 ชนิด
    • ไม่ทิ้งคราบ ปราศจากสารตกค้าง