The Promise of Health

Safety

PROSEPT Spray

PROSEPT Spray

PROSEPT Spray

    น้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวฆ่าชื้อโรคแบบพ่น

    • ฆ่าเชื้อวงกว้างได้ภายในรวดเร็วเพียง 1 บาที
    • แอลกอฮอล์เข้มข้นน้อยกว่า 50% ใช้ได้แม้พื้นผิวที่ละอียดอ่อน เช่น ผ้าคลุมหนังเทียม กระจกอะครีลิค
    • สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ